Publikacja w „Photodiagnosis and Photodynamic Therapy”

Zapraszamy do lektury – w czasopiśmie „Photodiagnosis and Photodynamic Therapy” zostały opublikowane wyniki badań klinicznych terapii fotodynamicznej u pacjentów periodontologicznych autorstwa dr Kingi Grzech-Leśniak we współpracy z prof. Boris Gaspirc (Słowenia) i prof. Anton Sculean (Szwajcaria).

Clinical and microbiological effects of multiple applications of antibacterial photodynamic therapy in periodontal maintenance patients. A randomized controlled clinical study