Polskie Towarzystwo
Stomatologii Laserowej

Jesteśmy społecznością lekarzy i firm stomatologicznych
zainteresowanych tematyką stomatologii laserowej

Dołącz do PTSL

Doskonalenie zawodowe
lekarzy-dentystów w dziedzinie stomatologii laserowej.

Prowadzenie badań i prac naukowych w zakresie stomatologii laserowej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami oraz ośrodkami z kraju i zagranicy.

Prowadzenie i wspieranie rożnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej; organizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu stomatologii laserowej.

Wydarzenia

Laser Study Club

Laser Study Club to forma komunikacji i wymiany doświadczeń laserowych wśród członków Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej… ale nie tylko.

Aktualności

PTS Case Study Club

PTS Case Study Club

Ruszył nowy projekt Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego PTS Case Study Club. Jest to projekt edukacyjny -...

Wspierają nas

Patroni medialni