O nas

Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej
to organizacja skupiająca osoby, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest stomatologia laserowa.

 

Misja PTSL:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat stomatologii laserowej w społeczeństwie, w szczególności w środowisku lekarzy-dentystów, higienistek i studentów stomatologii.
  • Udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy-dentystów w dziedzinie stomatologii laserowej
  • Organizowanie i popierania badań i prac naukowych w zakresie stomatologii laserowej,
    jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjamii stowarzyszeniami.
  • Prowadzenie i wspieranie rożnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska stomatologicznego i środowisk pokrewnych,
    dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie stomatologii laserowej.
  • Reprezentowanie polskiej stomatologii laserowej w kraju i zagranicą.

 

Przyłącz się do PTSL!

Zarząd

dr hab. n. med. prof. UMW
Kinga Grzech-Leśniak
Prezes PTSL
dr hab. prof. fizyki UP
Bartłomiej Pokrzywka
Wiceprezes PTSL
dr n.med.
Jacek Matys
Skarbnik PTSL
lek. dent.
Swietłana Kozaczuk
Sekretarz PTSL
-
Magdalena Ruta
Dyrektor Biura PTSL
hig. stom.
Danuta Rozmarynowska
Komisja rewizyjna

  Idea utworzenia Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej zrodziła się w Paryżu w 2014 roku na Międzynarodowym Kongresie Światowej Organizacji Stomatologii Laserowej (WFLD), gdzie dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak oficjalnie została polskim reprezentantem tej organizacji. W ten sposób Polska dołączyła do największej światowej organizacji tego rodzaju, która zrzesza prawie 50 krajów z całego świata. Pierwszym naturalnym krokiem było utworzenie polskiego towarzystwa integrującego specjalistów z różnych dziedzin stomatologii, praktyków, którego pracę może koordynować Rada Naukowa. Zebranie organizacyjne odbyło się w sierpniu 2014 roku, a pod koniec października po dokonaniu wszystkich formalności PTSL zostało oficjalnie zarejestrowane.     Na chwilę obecną PTSL liczy około 200 aktywnych członków. Do Rady Naukowej należy grupa wybitnych profesorów uczelni medycznych i technicznych z całej Polski. Pod przewodnictwem PTSL są przeprowadzane kursy z laseroterapii dla lekarzy-dentystów i higienistek stomatologicznych. Niektóre z nich odbywają się podczas renomowanych ogólnopolskich imprez stomatologicznych, takich jak Targi Stomatologiczne CEDE w Poznaniu czy Krakdent w Krakowie, oraz odrębnie w ośrodkach szkoleniowych. Mamy już za sobą 3 Kongresy Stomatologii Laserowej, 2 Sympozjum Perio-Orto-Implanty-Laser i cykl spotkań Laser Study Club w całej Polsce.