O nas

Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej
to organizacja skupiająca osoby, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest stomatologia laserowa.

 

Misja PTSL:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat stomatologii laserowej w społeczeństwie, w szczególności w środowisku lekarzy-dentystów, higienistek i studentów stomatologii.
  • Udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy-dentystów w dziedzinie stomatologii laserowej
  • Organizowanie i popierania badań i prac naukowych w zakresie stomatologii laserowej,
    jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjamii stowarzyszeniami.
  • Prowadzenie i wspieranie rożnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska stomatologicznego i środowisk pokrewnych,
    dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie stomatologii laserowej.
  • Reprezentowanie polskiej stomatologii laserowej w kraju i zagranicą.

 

Przyłącz się do PTSL!

Zarząd

dr n. med.
Kinga Grzech-Leśniak
Prezes PTSL
dr hab. prof. fizyki UP
Bartłomiej Pokrzywka
Wiceprezes PTSL
lek. dent.
Agnieszka Halko-Gąsior
Skarbnik PTSL
lek. dent.
Swietłana Kozaczuk
Sekretarz PTSL
mgr
Sylwia Derenda
Dyrektor Biura PTSL
hig. stom.
Danuta Rozmarynowska
Komisja rewizyjna
dr n.med.
Jacek Matys
Komisja rewizyjna

 

Idea utworzenia Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej zrodziła się w Paryżu w 2014 roku
na Międzynarodowym Kongresie Światowej Organizacji Stomatologii Laserowej (WFLD),

gdzie dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak oficjalnie została polskim reprezentantem tej organizacji.
W ten sposób Polska dołączyła do największej światowej organizacji tego rodzaju, która zrzesza
prawie 50 krajów z całego świata.
Pierwszym naturalnym krokiem było utworzenie polskiego towarzystwa integrującego specjalistów
z różnych dziedzin stomatologii, praktyków, którego pracę może koordynować Rada Naukowa.
Zebranie organizacyjne odbyło się w sierpniu 2014 roku, a pod koniec października po dokonaniu
wszystkich formalności PTSL zostało oficjalnie zarejestrowane.

 

 

Na chwilę obecną PTSL liczy około 200 aktywnych członków. Do Rady Naukowej należy grupa wybitnych profesorów uczelni medycznych i technicznych z całej Polski. Pod przewodnictwem PTSL są przeprowadzane kursy z laseroterapii dla lekarzy-dentystów i higienistek stomatologicznych. Niektóre z nich odbywają się podczas renomowanych ogólnopolskich imprez stomatologicznych, takich jak Targi Stomatologiczne CEDE w Poznaniu czy Krakdent w Krakowie, oraz odrębnie w ośrodkach szkoleniowych. Mamy już za sobą 2 Kongresy Stomatologii Laserowej, 2 Sympozjum Perio-Orto-Implanty-Laser i cykl spotkań Laser Study Club w całej Polsce.