Sympozjum

1. Sympozjum Perio-Orto-Implanty

 

Jeden pacjent – jedna stomatologia – wiele rozwiązań prowadzących do sukcesu.

Program Sympozjum Perio – Orto – Implanty

 • Prof. Anton Sculean
  Leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi
 • Prof. Christos Katsaros
  Ortodoncja jako część leczenia interdyscyplinarnego
  Wady zgryzu, leczenie ortodontyczne i recesje dziąsłowe
 • Prof. Anton Sculean
  Koncepcja leczenia ubytków tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym
 • Dr Kinga Grzech-Leśniak
  Laser w leczeniu orto-perio-implantologicznym
 • Dr Liwia Minch
  Zarządzanie tkankami miękkimi a leczenie ortodontyczne
 • Dr Krzysztof Chmielewski
  Implantologia w strefie estetycznej

 

1 wrz 2017
09:00 - 17:00
Qubus Hotel, Kraków

Prof.

Anton Sculean

Profesor Katedry Periodontologii, dyrektor wykonawczy School of Dental Medicine
na Uniwersytecie w Bernie, Szwajcaria. Prezes Szwajcarskiego Towarzystwa
Periodontologii i członek komitetu wykonawczego Europejskiej Federacji
Periodontologii (EFP). W latach 2009-2010 prezes periodontologicznej grupy
badawczej IADR. Autor ponad 260 publikacji, 14 rozdziałów w podręcznikach
periodontologicznych, międzynarodowy wykładowca. Redaktor książki o regeneracyjnym
leczeniu periodontologicznym Periodontal Regenerative Therapy,
Quintessence; gościnny redaktor wydania Periodontology 2000, publikacja
“Wound Healing in Periodontology and Implantology”, 2015. ITI Fellow.

×

Prof.

Christos Katsaros

Profesor Katedry i Zakładu Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej na Uniwersytecie
w Bern, Szwajcaria. Absolwent Uniwersytetu w Salonikach, Grecja. Uzyskał stopień
doktora nauka medycznych w zakresie ortodoncji i habilitację na Uniwersytecie
w Saarland, Niemcy. Pracownik naukowy na Uniwersytecie w Göteborgu,
Szwecja, gdzie obronił drugi doktorat.

×

Dr

Kinga Grzech-Leśniak

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu. Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.
Reprezentant Polski w światowej organizacji World Federation for Laser
Dentistry, WFLD. Członek grupy badawczej naukowej platformy Laser&Health
Academy LAHA. Specjalista II stopnia w dziedzinie periodontologii i chorób błony
śluzowej jamy ustnej, doktor nauk medycznych, członek WFLD, EFP, PTES,
PSI, PTP, PTSL. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej
PTES, członek Rady Naukowej i Komisji Edukacyjnej Polskiego Stowarzyszenia
Implantologicznego, PSI. ITI Member.

×

Dr

Liwia Mnich

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu. Specjalista ortodoncji. Master of Science in
Lingual Orthodontics. Instruktor Fundacji Charles’a Tweeda w Tucson (Arizona,
USA). Wiceprezes Tweed Study Club Polska. Członek Polskiego Towarzystwa
Ortodontycznego, Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Fundacji
Charles’a Tweeda. Autor ponad 80 artykułów i prezentacji.

×

Dr

Krzysztof Chmielewski

Lekarz dentysta, specjalista z zakresu implantologii i stomatologii estetycznej
Master of Science in Oral Implantology. Absolwent Centrum Edukacyjnego Dr
Johna Koisa w Seattle. Wykładowca w programie Curriculum Implantologicznego
oraz Master of Science in Oral Implantology na Uniwersytecie im. W.Goethego
we Frankfurcie nad Menem. Międzynarodowy wykładowca w zakresie
implantologii, sterowanej regeneracji kości i estetyki. Międzynarodowy ekspert i
nauczyciel fotografii dentystycznej. Członek Amerykańskiej Akademii Stomatologii
Kosmetycznej, Dyrektor ITI Study Club Gdańsk, ITI Fellow.

×

Partnerzy