President of the PTSL on FDI 2018

na zdjęciu od lewej: prof. Marek Ziętek, prezydent honorowy PTS; dr Anna Lella, prezydent ERO-FDI; prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS; dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, prezydent PTSL; prof. Tomasz Gedrange – członek zarządu głównego PTS

Tegoroczny Kongres FDI zgromadził blisko 8000 uczestników z całego Świata. Do argentyńskiego Buenos Aires dotarli także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.

Kongres FDI (Światowa Federacja Dentystyczna) to jedno z najbardziej prestiżowych spotkań branży stomatologicznej na świecie. Międzynarodowy program edukacyjny, wystawy produktów z branży stomatologicznej oraz obrady Parlamentu Stomatologicznego.  Podejmowane są dyskusje, prezentowane wytyczne istotne dla globalnej polityki zdrowia jamy ustnej. W tym roku delegaci wypracowali i przedstawili wytyczne prezentujące stanowisko FDI w sprawach ważnych dla szeroko rozumianej polityki ochrony zdrowia jamy ustnej.

W Buenos Aires nie zabrakło polskich akcentów. W roli kandydatów do tematycznych komisji FDI wystąpili prof. Tomasz Gedrange oraz dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak. Prezydent PTSL wystąpiła jako kandydat do Komisji ds. Zdrowia Publicznego (FDI World Dental Federation Public Health Committee).  Rektor prof. Marek Ziętek Honorowy Prezydent PTS był delegatem na General Assembly, w którym głosował na kandydatów do tematycznych Komitetów FDI.

FDI (Światowa Federacja Dentystyczna) jest zrzesza ponad 200 krajowych organizacji stomatologicznych i jest największą organizacją lekarsko-dentystyczną na świecie. Założona została w Paryżu w 1900 roku. Od 1999 r. Polski Komitet Narodowy, utworzony przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Naczelną Izbę Lekarską, stanowi wspólną reprezentację polskich stomatologów w strukturach FDI.