Laser Study Club

Laser Study Club w Kielcach #3/2018

15 May 2018
09:00 - 13:00
Kielce

Dr n. med.

Kinga Grzech-Leśniak

Edukacja: w lutym 2013 r obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z dziedziny periodontologii „Wpływ zapalenia przyzębia na przebieg i rokowanie udaru niedokrwiennego mózgu” (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagieloński, Kraków, 2013). Wyniki wstępne zostały opublikowane w Journal of the Neurological Sciences, 2010 „Periodontitis affects neurological deficit in acute stroke“). W 2005 r zdobyła tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej.

W latach 2002-2007 pracowała jako asystent w Katedrze Chorób Przyzębia oraz w Poradni Chorób Przyzębia Stomatologii Zintegrowanej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. W 2000 r ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskując tytuł lekarza stomatologa. Doświadczenia zawodowe: Praktykuje leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi od 2002 roku, a od 2006 r założyciel Specjalistycznego Centrum Periodontologicznego PERIOCARE, współpracującego do dziś z wieloma ogólnomedycznymi placówkami w Krakowie. Od 2014 roku współpracuje bezpośrednio z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. Jest współautorem i wykładowcą programu edukacyjnego „Continuum Perio-Implantologii” skierowanego dla implantologów, organizowanego we współpracy z Columbia University College of Dental Medicin w Nowym Yorku. Autor i kierownik naukowy programu Curriculum dla Higienistek Implantologicznych organizowanego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Implantologicznym PSI, ADIA, ICOI i Stowarzyszeniem Polskich Higienistek Stomatologicznych SPHS Od 2004 r prowadzi wykłady i warsztaty praktyczne na terenie całej Polski, przedstawiając autorski program „PerioHigienistka” dotyczącego współpracy lekarza dentysty i higienistki w leczeniu pacjentów z chorobą przyzębia. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika stomatologicznego „eDentico” i „Laser”, członek Rady Naukowej „ Implantologia Stomatologiczna”, „Stomatologia”, „Asystentka i Higienistka Stomatologiczna” oraz konsultant działu periodontologicznego dla pacjentów w portalu stomatologicznym Dentonet od momentu założenia portalu do dnia dzisiejszego (www.dentonet.pl). Wykładowca na zjazdach i kongresach w Polsce jak i za granicą, posiadacz wielu certyfikatów, głównie z dziedziny plastycznej mikrochirurgii periodontologicznej, z zakresu implantologii i terapii technikami laserowymi. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej PTES, członkiem Rady Naukowej i Komisji Edukacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI, członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PTP oraz Europejskiej Federacji Periodontologicznej EFP oraz członkiem i oficjalnym reprezentantem Polski w World Federation for Laser Dentistry WFLD. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej (PTSL). Głównym kierunkiem zainteresowań są plastyczne techniki pokrywania recesji dziąsłowych, chirurgiczne techniki leczenia periimplantitis oraz specjalistyczne leczenie kieszeni przyzębnych przy użyciu laserów diodowych, neodymowych i erbowych.

×

Partners